Praktijk NultotZes Psychotherapie is voor psychotherapie voor het jonge kind gesloten. Er zijn geen aanmeldingen voor babies en jonge kinderen meer mogelijk. Wel is er nog psychotherapie voor volwassenen mogelijk. Zie de homepage voor meer informatie.

Als u hulp bij verandering zoekt kunt u telefonisch of per mail contact opnemen:

U kunt telefonisch contact opnemen op 06 41729212. Als u inspreekt wordt u teruggebeld. U kunt een mail sturen naar jonker@nultotzes.nl met uw vraag.

Samen overleggen we of hulp via NultotZes Psychotherapie wenselijk en helpend is. Een kortdurend traject duurt 6-10 sessies (GB-GGZ); voor een langerdurend traject kunnen 12-25 sessies nodig zijn (S-GGZ) en overleg met een collega specialist.

Voor een intakegesprek is een verwijsbrief van de huisarts, de medisch specialist of de consultatiebureauarts nodig. Sinds enige tijd is er ook de volgende regel: Hoe jong uw kind ook: uw kind heeft een eigen identiteitsbewijs nodig, alvorens ouder en kind hulp kunnen ontvangen.

OuderKindPsychotherapieNijmegen
figuren_NultotZesPsychotherapie2a