Praktijk NultotZes Psychotherapie heeft een cliëntenstop tot 1 januari 2022.

Als u hulp bij verandering zoekt kunt u telefonisch of per mail contact opnemen:

U kunt telefonisch contact opnemen op 06 41729212. Als u inspreekt wordt u teruggebeld. U kunt een mail sturen naar jonker@nultotzes.nl met uw vraag.

Samen overleggen we of hulp via NultotZes Psychotherapie wenselijk en helpend is. Een kortdurend traject duurt 6-10 sessies (GB-GGZ); voor een langerdurend traject kunnen 12-25 sessies nodig zijn (S-GGZ) en overleg met een collega specialist.

Voor een intakegesprek is een verwijsbrief van de huisarts, de medisch specialist of de consultatiebureauarts nodig. Sinds enige tijd is er ook de volgende regel: Hoe jong uw kind ook: uw kind heeft een eigen identiteitsbewijs nodig, alvorens ouder en kind hulp kunnen ontvangen.

OuderKindPsychotherapieNijmegen
figuren_NultotZesPsychotherapie2a