Als u niet tevreden bent met uw behandeling, bespreekt u dat met mij, zodat we samen een oplossing kunnen bedenken.

Wanneer dat niet tot verbetering leidt en u een klacht blijft houden over uw therapie, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van P3NL, de federatie waarbij de VKJP, waar ik lid van ben, is aangesloten.

Voor de klachtenregeling en het klachtenformulier zie hier www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten

logo-vkjp
Logo P3NL