Deze infant mental health (IMH) praktijk van Hetty Jonker is met ingang van 01 01 2022 gesloten. Er kunnen geen aanmeldingen van babies en jonge kinderen meer worden gedaan. Zie voor meer informatie de homepage.

 

 

 

Bij regulatieproblemen tussen ouder en kind
 • Intake en 5 gesprekken met ouder(s) en kind bij zorgen om de ontwikkeling, de relatie en vragen over het ouderschap; gericht op kijken naar je kind, begrijpen van je kind en jezelf als ouder
 • Cursus gehechtheid, min 4 max 12 sessies met ouder(s) en videomateriaal kind bij zorgen om de band met je kind en verstoringen in de relatie; gericht op versterken van de band met je kind, leren afstemmen op je kind en leren hanteren van gevoelens bij je kind en jezelf als ouder. Opbouwen van vertrouwen bij ouder en kind.
 • Intake en ouder-kind-relatie psychotherapie, 12 sessies met de mogelijkheid tot een verlenging met 6 sessies. Afwisselend ouder(s) met en zonder kind bij ernstige zorgen, negatieve interacties en regulatieproblemen bij ouder en kind; gericht op gedragsverandering bij het kind, verbeteren en versterken van de relatie tussen ouder en kind, verandering van gevoelens en ervaringen bij de ouder; bij twee ouders: samenwerken als ouders en omgaan met elkaar als partners. Tevens reflectie over de eigen gezinsgeschiedenis.
 • Systeemtherapie; 6 gezinsgesprekken met de mogelijkheid tot verlenging met 6 gesprekken bij terugkerende gedragsproblemen en interactieproblemen in het gezin.

 

Bij specifieke kindproblemen
 • Autisme Spectrum Stoornissen; ondersteuning diagnostiek door afname ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 60 min onderzoek en adviesgesprek, evt gevolgd door een speltherapie traject voor ouder en kind gericht op verbeteren functioneren kind en verminderen van de invloed van de stoornis en klachten
 • Selectief Mutisme Behandeltraject van 3-6 maanden voor ouder en kind gericht op verminderen van angst en weer durven spreken met vreemden
 • Reactie op ingrijpende gebeurtenissen: Speltherapie 8-20 sessies voor het kind in combinatie met oudergesprekken.
 • Angst, Emotioneleproblemen, Woedebuien, Moeite met omgaan met andere kinderen; Gedragsproblemen: combinatie van speltherapie individueel en gezinsbegeleiding.


Consult op locatie
Observatiediagnostiek thuis en in ruimere omgeving
Begeleiding van de omgeving

 

Ik werk met de volgende behandelmodellen en protocollen:
 • DOKI gehechtheidscursus; ASCT gehechtheidsonderzoek
 • 5 gesprekkenmodel IMH
 • Spreekt voor zich
 • Preverbaal EMDR; psychodynamische OK therapie/speltherapie/video
figuren_NultotZesPsychotherapie2a