‘ …een mens leert zichzelf kennen in de blik van een ander….’

Psychotherapie is een reis met een tijdelijke reisgenoot, het landschap deels bekend, toch met onverwachte glooiingen of wateren. Ik reis graag met je mee, op zoek naar schatten en gevaren: pratend, spelend, tekenend, vertellend, gebruik makend van hypnotische technieken soms, en hoor graag jouw verhaal.

Behandelmogelijkheden

1. Als onderdeel van NultotZes Psychotherapie
Individuele therapie voor de ouder:
Als ouder van een jong kind met ontwikkelingsproblemen, ziekte, gehechtheidsproblemen, boosheid of angst, of vanwege de moeite met het ouderschap zelf van een op zich gezond ontwikkelend kindje, kan aandacht voor de eigen ervaringen en belemmerende patronen zinvol zijn binnen een ouder-kind behandeling.

2. Individuele Therapie voor (jong) volwassenen
Als je de herkomst van je klachten niet begrijpt en samen op weg wil gaan om je ervaringen, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is er een individueel traject mogelijk.

H.M. Jonker biedt ook therapie voor volwassenen, met of zonder kinderen, op basis van een eigen hulpvraag.

DIT (Dynamische Interpersoonlijke Therapie) is een behandelmethodiek van 16 sessies, waarin gewerkt kan worden aan verandering van een voor jou kenmerkend gevoels- en gedragspatroon, dat vaak ook je omgang met anderen nadelig beïnvloedt. Samen begrijpen hoe dit werkt, wat onderliggende en soms onbewuste gevoelens betekenen, kan een leerzaam en heilzaam proces zijn.

3. Systeemtherapie en/of gezinstherapie

Als klachten van een gezinslid zijn weerslag vinden op het welbevinden van de anderen in het gezin, of ziekte de omgang met elkaar bemoeilijkt kan systeemtherapie met een of meerdere gezinsleden helpend zijn en opluchting geven. Het aantal sessies kan variëren van 3 tot 12 of meer.

JONKER PSYCHOTHERAPIE
volwassenen